خدمات روزمره خانه

تهران

برای مدیریت کارهای روزمره خونه، از بلدش کمک بگیر!

نظافت منزل
نظافت منزل
خشکشویی پرده
خشکشویی پرده
کترینگ و تهیه غذا
کترینگ و تهیه غذا
مبل شویی
مبل شویی
شستشوی تشک خوشخواب
شستشوی تشک خوشخواب
نظافت راه پله و فضای مشاع
نظافت راه پله و فضای مشاع
خشکشویی لباس
خشکشویی لباس
قالیشویی
قالیشویی
تعمیر و سرویس تصفیه آب خانگی
تعمیر و سرویس تصفیه آب خانگی
سمپاشی منازل و شرکت
سمپاشی منازل و شرکت
خدمات آشپزی
خدمات آشپزی