موقعیت‌های شغلی سنجاق

کار ما قوی کردن یکی از ارزشمندترین قسمت های جامعه و اقتصاد ماست: متخصصان و کسب و کارهای کوچک. ما اینجا - در سنجاق - آینده این متخصصان را میسازیم. جایی که هر کس کاری را که در آن مهارت دارد انجام میدهد.

سنجاق در عددها

۱۳۹۶ شروع داستان سنجاق
۷۵۰ + خدمت فعال
۱۰۰,۰۰۰ + متخصص و کسب و کار فعال
۲۰۰ + شهر فعال

ویژگی‌ها و فرهنگ سازمانی

تلاش برای یک هدف ارزشمند

در فضایی که بیشتر فعالیت‌ها در عرصه تکنولوژی، شغل‌های زیادی را از بین می‌برد، سنجاق برای توانمند سازی کسب و کارهای کوچک تلاش میکند.

محیط دوست داشتنی

سنجاق باغ بهشت نیست، کار سخت هم زیاد دارد. اما همزمان ما به محیطی که در آن زندگی میکنیم توجه زیادی داریم. این جا هرکسی احساس زندگی می‌کند.

رشد و یادگیری

نه تنها در راستای کاری که انجام میدهیم، بلکه به عنوان فردی از جامعه و عضوی از تیم، ما انتظار زیادی از افراد برای رشد و پیشرفت داریم. حتی اگر خودشان ندانند که چه توانایی‌هایی دارند.

صبحانه و پنیر رایگان

ما عاشق صبحانه‌ایم. خوب هم می‌خوریم! هر هفته هم یک نفر یا یک تیم مهمان صبحانه ما هستند. پنیر هم در تمام ساعات شبانه روز روی میز آماده استفاده است.

موقعیت‌های شغلی باز برای پیوستن به سنجاق

ما در سنجاق در حال حل مسائل بزرگ هستیم در حالی که هنوز از اندازه یک خانواده بزرگتر نشده ایم. اگر برای حضور در این جایگاه احساس آمادگی میکنید، لطفا رزومه خود را به آدرس jobs@sanjagh.pro ارسال کنید.