سنجاق چطور کار می‌کند؟

ما سفارش شما را برای متخصصان ارسال می‌کنیم

به چند سوال کوتاه پاسخ دهید. ما سفارش شما را برای خدمت دهندگان مناسب برای انجام کار شما ارسال می‌کنیم. شماره تماس شما پیش ما محفوظ خواهد ماند و تنها با درخواست شما در اختیار خدمت دهنده مورد نظر قرار می‌گیرد.

پیشنهادها را مقایسه کنید

در زمانی کوتاه خدمت‌دهندگان مناسب و علاقمند برای انجام سفارش، پیشنهاد خود را برای انجام کار شما ارائه می‌کنند. شما از 1 تا 5 پیشنهاد دریافت می‌کنید که شامل اطلاعات زیر می‌شود:

  • تخمین هزینه
  • امتیاز و نظر کاربران
  • اطلاعات تماس
  • پیام اختصاصی
  • سوابق خدمت دهنده

مناسب‌ترین خدمت‌دهنده را انتخاب کنید

در صورت نیاز با خدمت‌دهندگان تماس بگیرید و جزئیات بیشتری را جویا شوید. در نهایت با مقایسه قیمت و سابقه، کار خود را به خدمت دهنده مناسب بسپارید.