اپلیکیشن خدمات سنجاق را همراه داشته باشید

برای انجام کارهایتان اول قیمت بگیرید، نظرات دیگران را بخوانید و با متخصص‌ها در تماس باشید. همه فقط با داشتن برنامه سنجاق.

دریافت از اپ استورها

myket dlplay store dl

دریافت مستقیم

direct download
phone screen

این اپلیکیشن، اپلیکیشن خدمات سنجاق برای مشتریان است. شما می توانید با دریافت اپلیکیشن سنجاق خدماتی مانند نظافت منزل، خدمات ساختمان، خدمات خانه، خدمات زیبایی، حیوانات خانگی و مانند این‌ها را دریافت کنید.

چنانچه از متخصص‌ها هستید و تمایل دارید خدمات خود را به مشتریان سنجاق ارائه کنید، اپلیکیشن متخصص‌های سنجاق را دریافت کنید.